سیلان چای سیاه

بهترین پریمیم سیلان چای سیاه عطر طعم و مزه ازدر جهان ایست که نشان دهنده خلوص سریلانکا باغ چای تازه ایس امیر باغ چیده میشاه سیاه می ساز برای تجربه چای طراوت که بی چون و چرایی است. الغازالین سیلون چای (دو گوزن سیلون چای)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − ten =

Scroll to Top