داستان ما

الغازالین چای به عنوان دوغزال چای شناخته شده است (به معنی دو گوزن) رشد و بسته بندی در سریلانکا میشاه این در اردن، ایران و افغانستان محبوب است و توسط شرکت اکبر برادران تولید چای در مرکزی کوه های سیلان افزایش یافته است و با استفاده از روغن از میوه ترنج شده است
الغازالین سیلون چای (دو گوزن سیلون چای) استراتژی نام تجاری است که عطر و طعم و عطر سعی کنید برای حفظ توجه مصرف کنندگان در سراسر جهان را با حق بیمه سالن چای ترکیب را افزایش می دهد،
تفاوت ما
(الغازالین سیلون چای (دو گوزن سیلون چای) دستچین و پردازش با استفاده از روش زمان آزمایش در فوق العاده کشتارگاههای مدرن و در مدت کوتاهی پس از بسته بندی شده، بنابراین به عنوان برای حفظ عطر و طعم در باغ چای خالص تازه یافت.
هنگامی که آن را به عامل کیفیت می های اکبر برادران برای تمرکز بر نوآوری های مستمر خطوط تولید، بسته بندی و پردازش مشهور است
همه خاص
به بالای صفحه بردن