با استانداردهای کیفیت دقیق ترین تست چای متخصص مهارت خود را با تکیه بر نزدیک به یک قرن از تجربه و تخصص در زمینه مزه چای و ترکیب تسلط دارند انجام می شود با حفظ ارزش های خوب از این سنت قدیمی ما تضمین می کنند که فقط بهترین چای سیلان خالص به شما می رسید

با ما تماس بگیرید

  Akbar Brothers (Pvt) Ltd.
  334 T B Jayah Mawatha
  Colombo 10
  Sri Lanka

  (+94) 11 2 697 151

  (+94) 11 2 699 029

  به بالای صفحه بردن